Arhivă

 •  
 • 18 iunie 2018: În secțiunea Rapoarte 2018 a fost publicată lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2018,
  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
  Pentru anul 2018, numărul beneficiarilor este egal cu numărul solicitanților eligibili, respectiv 2.768.
  Selecția persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie,
  cu încadrarea în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice, conform HG nr.297/03.05.2018 pentru modificarea normelor metodologice
  pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii calculatoarelor. 
 •  
 • 17 mai 2018: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor din 2017.
  Datele sunt finale și nu mai pot suferi modificări. 
 •  
 • 27 septembrie 2017: În secțiunea Rapoarte 2017 a fost publicată lista beneficiarilor normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004,
  privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2017,
  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 cu modificările si completările ulterioare.
  Pentru anul 2017, după rezolvarea contestațiilor, numărul beneficiarilor este egal cu 7.364, conform Ordinul nr. 4031/08.06.2017 cu modificările si
  completările ulterioare (OMEN 4235/27.06.2017), care se găsesc în categoria:
  Prima pagină » Programe naționale » Euro 200, adresa: https://www.edu.ro/euro-200.
 •  
 • 02 mai 2017: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor din 2016.
  Datele sunt finale și nu mai pot suferi modificări. 
 •  
 • 27 septembrie 2016: În secțiunea Rapoarte 2016 a fost publicată lista beneficiarilor normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004,
  privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016,
  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 cu modificările si completările ulterioare.
  Pentru anul 2016, după rezolvarea contestațiilor, numărul beneficiarilor este egal cu 12.057, conform Ordinul nr. 3892/16.06.2016 cu modificările si
  completările ulterioare (OMECS 4294/23.06.2016), care se găsesc în categoria:
  Prima pagină » Programe naționale » Euro 200, adresa: https://www.edu.ro/euro-200.
 •  
 • 02 iunie 2016: În secțiunea Rapoarte 2016 a fost publicată lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2016, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
  Pentru anul 2016, numărul beneficiarilor este egal cu numărul solicitanților eligibili, respectiv 12.024.
  Selecția persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Stiințifice, aprobat anual cu această destinație, conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 •  
 • 31 mai 2016: În secțiunea Rapoarte 2016 a fost publicată lista finală a solicitanților eligibili ai normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2016, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
 •  
 • 27 noiembrie 2015: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor din 2015.
  Datele sunt finale și nu mai pot suferi modificări. 

 •  
 • 16 august 2015: În secțiunea Rapoarte 2015 a fost publicată lista beneficiarilor normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004,
  privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2015,
  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 cu modificările si completările ulterioare.
  Pentru anul 2015, după rezolvarea contestațiilor, numărul beneficiarilor este egal cu 17.140, conform Ordinul nr. 4074/29.05.2015 cu modificările si
  completările ulterioare (OMECS nr.4273/24.06.2015, OMECS nr. 4535/14.07.2015, OMECS nr. 4656/30.07.2015), care se găsesc în categoria:
  Prima pagină » Învățământ preuniversitar » Programe sociale » Euro 200, adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/c342/.
 •  
 • 12 iunie 2015: Pe siteul www.edu.ro a fost publicat Ordinul nr. 4074/29.05.2015, privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2015.

 •  
 • 29 mai 2015: În secțiunea Rapoarte 2015 a fost publicată lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2015, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
  Pentru anul 2015, numărul beneficiarilor este egal cu numărul solicitanților eligibili, respectiv 17.129.
  Selecția persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Stiințifice, aprobat anual cu această destinație, conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 •  
 • 29 mai 2015: În secțiunea Rapoarte 2015 a fost publicată lista finală a solicitanților eligibili ai normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2015, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
 •  
 • 25 mai 2015: În secțiunea Rapoarte 2015 au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 09 martie 2015: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor din 2014.
  Datele sunt finale și nu mai pot suferi modificări. 
 •  
 • 29 mai 2014: În secțiunea Rapoarte 2014 a fost publicată lista finală a solicitanților eligibili.
 •  
 • 17 octombrie 2013: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 31 mai 2013: În secțiunea Rapoarte 2013 a fost publicată lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2013, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

  Numărul total de beneficiari a fost 21.077, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 76.40 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectați conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Selecția persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educației Naționale aprobat anual cu această destinație.

 •  
 • 5 septembrie 2013: Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 31 mai 2013: În secțiunea Rapoarte 2013 a fost publicată lista finală a solicitanților eligibili.

 •  
 • 23 mai 2013: În secțiunea Rapoarte 2013 au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 6 noiembrie 2012: Au fost afișate rapoartele finale privind monitorizarea achizițiilor.

 •  
 • 17 septembrie 2012: Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 01 iunie 2012: În secțiunea Rapoarte 2012 a fost publicată lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2012, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

  Numărul total de beneficiari a fost 20.610, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 140 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectați conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Selecția persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului aprobat anual cu această destinație.

   
 •  
 • 28 mai 2012: În secțiunea Rapoarte 2012 au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 24 noiembrie 2011: Au fost afișate rapoartele finale privind monitorizarea achizițiilor.

 •  
 • 12 septembrie 2011: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 12 august 2011: Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizitiilor.
  Datele sunt partiale si pot suferi modificari.
 •  
 • 03 iunie 2011: În secțiunea Rapoarte 2011 a fost publicată lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

  Au fost acordate ajutoare financiare pentru toți solicitanții eligibili care și-au depus cereri.

  Numărul total de beneficiari pentru anul 2011 este 21.559, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar este de 150 RON.


 •  
 • 31 mai 2011: În secțiunea Rapoarte 2011 a fost publicată lista finală a solicitanților eligibili.

 •  
 • 23 mai 2011: Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 17 mai 2011: În secțiunea Rapoarte 2011 au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 25 martie 2011: Programul "Euro200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2011.
  Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării unui calculator prin programul "Euro200" se va face în perioada 1-21 aprilie 2011.

  Calendarul etapelor poate fi accesat aici.

  Stabiliarea numărului de beneficiari se va realiza în limita fondurilor alocate acestui program, cuprinse în bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru anul 2011, conform legislației în vigoare.

  Cadrul legal ce reglementează acest program a rămas nemodificat față de anul trecut și include:
  • Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • 10 noiembrie 2010: Au fost afisate rapoartele finale privind monitorizarea achizitiilor.

 •  
 • 27 august 2010: Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizitiilor.
  Datele sunt partiale si pot suferi modificari.

 •  
 • 03 iunie 2010: În secțiunea Rapoarte 2010 a fost publicată lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2010, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

  Numărul total de beneficiari a fost 22.392, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 48.06 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectați conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 •  
 • 8 aprilie 2010: Programul "Euro200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2010.
  Au rămas în vigoare Legea 269 / 16 iunie 2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, și Hotărârea nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 cu modificările și completările ulterioare.
  Modificările apărute în legislatie sunt în Nota nr. 30537 transmisă inspectoratelor.
  Termenul limită de depunere a cererilor de ajutor financiar este 21 aprilie 2010.

 •  
 • 13 octombrie 2009: Au fost afișate rapoartele finale privind monitorizarea achizițiilor.

 •  
 • 03 iulie 2009: În secțiunea Rapoarte 2009 a fost publicată lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2009, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

  Numărul total de beneficiari a fost 24.658, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 14.91 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectați conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 •  
 • 2 octombrie 2009: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 25 septembrie 2009: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 18 septembrie 2009: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 11 septembrie 2009: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 1 septembrie 2009: Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 13 august 2009: Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 8 mai 2009: Având în vedere existența sesizărilor prin care se contestă declarațiile privitoare la venitul zero al unor solicitanți din cadrul programului “EURO 200” și ținând cont de prevederile art. 3(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare care prevede că: „Autoritățile locale abilitate pot să efectueze anchete sociale pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei.”, Inspectoratele Scolare Judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului București vor solicita autorităților locale efectuarea de anchete sociale, în condițiile legii, până la data de 8 iunie 2009.
  Listele cu beneficiarii programului “EURO 200” vor fi afișate ulterior acestei date.


 •  
 • 30 aprilie 2009: În secțiunea Rapoarte 2009 a fost afișată lista finală a solicitanților eligibili.
 •  
 • 4 martie 2009: Programul "Euro200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2009.
  Au rămas în vigoare Legea 269 / 16 iunie 2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 prin care sunt stabilite condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou.
  De asemenea, a rămas în vigoare Hotărârea nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 1990/2004, OG nr. 28/2005, HG nr. 385/2005, HG nr.770/2005, HG nr. 403/2006, HG 615/2007, HG 123/6.02.2008). Aceste documente se găsesc în secțiunea Legislație.
  Termenul limită de depunere a cererilor de ajutor financiar este 31 martie 2009.

 •  
 • 22 aprilie 2009:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 17 aprilie 2009:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
   
 •  
 • 14 aprilie 2009:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
   
 •  
 • 10 aprilie 2009:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
   
 •  
 • 6 aprilie 2009:   În secțiunea Rapoarte 2009 au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 15 octombrie 2008: Au fost afișate rapoartele finale privind monitorizarea achizițiilor.

 •  
 • 3 octombire 2008:   Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 27 august 2008:   Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 24 iulie 2008:   Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 4 iulie 2008:   Au fost publicate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 24 aprilie 2008: În secțiunea Rapoarte 2008 a fost publicată lista beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 de euro în vederea achiziționării de calculatoare.

  Numărul total de beneficiari a fost 35.484, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 62.58 RON.

   
 •  
 • 22 aprilie 2008:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 14 aprilie 2008:   În secțiunea Rapoarte 2008 au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 18 februarie 2008: Programul "Euro200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2008.
  Au rămas în vigoare Legea 269 / 16 iunie 2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 prin care sunt stabilite condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou.
  De asemenea, a rămas în vigoare Hotărârea nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 1990/2004, OG nr. 28/2005, HG nr. 385/2005, HG nr.770/2005, HG nr. 403/2006, HG 615/2007, HG 123/6.02.2008). Aceste documente se găsesc în secțiunea Legislație.
  Termenul limită de depunere a cererilor de ajutor financiar este 31 martie 2008.

   
 •  
 • 5 octombrie 2007: Au fost afișate rapoartele finale privind monitorizarea achizițiilor.

 •  
 • 28 august 2007:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 13 august 2007:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 12 iunie 2007: Pe situl www.edu.ro au fost publicate eratele privind aprobarea listei beneficiarilor. Modificările apărute se referă la corectarea datelor personale ale beneficiarilor.

 •  
 • 12 iunie 2007: Pe situl www.edu.ro a fost publicat Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2007.

 •  
 • 4 mai 2007: În secțiunea Rapoarte 2007 a fost publicată lista beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 de euro în vederea achiziționării de calculatoare.

  Au fost acordate ajutoare financiare pentru toți solicitanții eligibili care și-au depus cereri.

  Eventualele contestații se vor depune în zilele de 5, 7 și 8 mai 2007.

 •  
 • 4 mai 2007: Pe situl www.edu.ro a fost publicat Ordinul nr. 920/24.04.2007 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2007.
   
 •  
 • 27 iulie 2007:   În secțiunea Monitorizarea achizițiilor 2007 au fost publicate rapoartele privind achiziționarea de calculatoare.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 27 aprilie 2007: În secțiunea Rapoarte 2007 a fost afișată lista finală a solicitanților eligibili.
   
 •  
 • 20 aprilie 2007:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 18 aprilie 2007:   În secțiunea Rapoarte 2007 au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 23 februarie 2007: Pe situl www.edu.ro a fost publicat Ordinul nr. 380/19.02.2007 prin care la nivelul M.Ed.C. s-a numit Comisia Centrală și Comisia de Contestații pentru aplicarea prevederilor Legii nr.269/2004. .
 •  
 • 8 februarie 2007: Programul "Euro200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2007.
  Au rămas în vigoare Legea 269 / 16 iunie 2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 prin care sunt stabilite condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou.
  De asemenea, a rămas în vigoare Hotărârea nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 1990/2004, HG nr. 385/2005, HG nr.770/2005, HG nr. 403/2006). Aceste documente se găsesc în secțiunea Legislație.
  Termenul limită de depunere a cererilor de ajutor financiar este 31 martie 2007.

 •  
 • 2 octombrie 2006: Au fost afișate rapoartele finale privind monitorizarea achizițiilor.
   
 •  
 • 18 august 2006: Pe situl www.edu.ro a fost publicată lista beneficiarilor programului Euro200 pentru anul 2006 în urma analizării contestațiilor depuse de către solicitanți.
   
 •  
 • 21 iulie 2006: MEdC a publicat eratele la Ordinul nr. 4254/09.06.2006 privind aprobarea listei beneficiarilor. Modificările apărute se referă la corectarea datelor personale ale beneficiarilor.
  Această listă a fost publicată și în Monitorul Oficial.

   
 •  
 • 22 iunie 2006: Pe situl www.edu.ro a fost publicat Ordinul nr. 4400/19.06.2006 privind modificarea Comisiei Centrale de Contestații din cadrul programului Euro200.
   
 •  
 • 9 iunie 2006: Pe situl www.edu.ro a fost publicat Ordinul nr. 4254/09.06.2006 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2006.
   
 •  
 • 7 iunie 2006: În secțiunea Rapoarte a fost publicată lista beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 de euro în vederea achiziționării de calculatoare.

  Numărul total de beneficiari a fost 28.005, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 135.5 RON.

 •  
 • 5 aprilie 2006: Pe situl www.edu.ro a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.403/2006 privind modificarea și completarea Normelor metodologice și aprobarea Calendarului de desfășurare pentru anul 2006.

 •  
 • 5 aprilie 2006: În secțiunea Calendar a fost publicat Calendarul de desfășurare a programului pentru anul 2006.

 •  
 • 5 aprilie 2006: Termenul de depunere a cererilor de ajutor financiar s-a prelungit până în data de 30 aprilie 2006.

 •  
 • 16 februarie 2006: Programul "Euro200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2006.
  Termenul limită de depunere a cererilor de ajutor financiar este 31 martie 2006.

 •  
 • 26 septembrie 2006:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 21 septembrie 2006:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 13 septembrie 2006:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 5 septembrie 2006:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 31 august 2006:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 16 august 2006:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 7 august 2006:   Au fost actualizate rapoartele privind monitorizarea achizițiilor.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 27 iulie 2006:   În secțiunea Monitorizarea achizițiilor 2006 au fost publicate rapoartele privind achiziționarea de calculatoare.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 2 iunie 2006:   Pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (http://www.edu.ro) a fost publicată
  lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004 pentru anul 2006.
  Lista este în curs de validare de către MEdC și poate suferi modificări.

   
 •  
 • 30 mai 2006:   În secțiunea Rapoarte a fost afișată lista finală a solicitanților eligibili.
   
 •  
 • 22 mai 2006:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 18 mai 2006:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 13 mai 2006:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 8 mai 2006:   În secțiunea Rapoarte au fost publicate listele solicitanților eligibili.
  Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

   
 •  
 • 29 septembrie 2005:   În secțiunea "Monitorizarea Achizițiilor" au fost publicate rapoartele finale privind achiziționarea de calculatoare.

 •  
 • 30 august 2005:   Beneficiarii programului Euro200 au acum acces gratuit la un pachet de lecții și tutoriale de utilizare MsOffice, oferite de SIVECO România.
  Conform notei MEdC nr. 255 din 15 august 2005, agenții economici pot descărca gratuit pachetele de lecții și tutoriale de utilizare MsOffice (dimensiune 300 Mb) pe calculatoarele vândute în cadrul acestui program.


 •  
 • 29 iulie 2005:    In urma Ordinului MEdC nr. 4608 din 18 iulie 2005, s-a aprobat suplimentarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr.269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu un număr de 2570 elevi și studenți, urmare a deblocării fondurilor bugetare.
  Astfel,venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar a crescut la 506.250 lei.


 •  
 • 29 iulie 2005:    In urma Hotărârii Guvernului României nr. 770 din 14 iulie 2005, pentru modificarea H.G. nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului în anul 2005, s-a modificat calendarul de desfăsurare al programului Euro200.
  Astfel, noul calendar prevede ca depunerea copiilor de pe facturi si procese verbale de predare primire de către beneficiari se va face în perioada 06 iulie - 12 septembrie, iar depunerea de către agenții economici a actelor spre decontare se va face în perioada 06 iulie - 12 septembrie.

 •  
 • 06 iulie 2005:   Eliberarea bonurilor valorice se va face în perioada 04.07.2005-20.07.2005, iar achiziționarea de calculatoare se va realiza în perioada: 05.07.2005-05.09.2005
  (sursa MEdC)

 •  
 • 01 iulie 2005:   Au fost publicate listele cu rezultatele comisiei de contestații din cadrul proiectului Euro 200:
 • Lista persoanelor admise ca beneficiari în urma contestațiilor
 • Lista persoanelor respinse în urma contestațiilor
 • Lista persoanelor beneficiare cu cereri de modificare a datelor


 •  
 • 02 iunie 2005:   Ministerul Educației și Cercetării a publicat următorul comunicat de presă privind desemnarea beneficiarilor programului social EURO 200.

 •  
 • 01 iunie 2005:   A fost publicată lista beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 de euro, în temeiul Ordinului MEdC nr. 4234/01.06.2005 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 pentru anul 2005.

  Numărul total de beneficiari a fost 25.001, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 406 250 lei.


 •  
 • 27 mai 2005:   Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili.Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 15 aprilie 2005:   Guvernul României a aprobat prelungirea termenului de depunere a cererilor de acordare a unui ajutor financiar până la 30 aprilie 2005. (detalii)

 •  
 • 28 aprilie 2005:   A fost publicat calendarul de desfășurare al programului Euro200, în secțiunea Calendar.

 •  
 • 08 aprilie 2005:   Au fost publicate rapoartele cu solicitanții eligibili.Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.

 •  
 • 23 decembrie 2004:   Au fost publicate rapoartele finale cu privire la achiziționarea de calculatoare. În cadrul programului Euro200 au fost achiziționate 22.798 calculatoare.

 •  
 • 01 februarie 2005:   Depunerea și actualizarea dosarelor pentru etapa a II-a din cadrul programului Euro200 se va realiza până la data de 31 martie 2005.

 •  
 • 17 noiembrie 2004:   Guvernul României a stabilit printr-un act normativ prelungirea termenului pentru achiziționarea de calculatoare, de către beneficiari, până la 7 decembrie 2004. (detalii)

 •  
 • 13 noiembrie 2004:   A fost publicată lista nominală suplimentară a beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 de euro, rezultați în urma rezolvării contenstațiilor. Această listă a fost aprobată prin ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.5266 din 10 noiembrie 2004 privind suplimentarea listei beneficiarilor programului Euro200.
 •  
 • 26 octombrie 2004:   S-a publicat pe site Ordinul Ministrului Educației și Cercetării privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor, publicată în Monitorul Oficial nr.973 și 973 bis din 22 octombrie 2004.

 •  
 • 25 octombrie 2004:   A fost publicată copia listei finale a beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 de euro în vederea achiziționării de calculatoare.  Lista oficială a fost publicată în Monitorul Oficial nr.973 din 22 octombrie 2004 de către Ministerul Educației și Cercetării.

 •  
 • 11 octombrie 2004:   Recentul protocol încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și Microsoft prevede acordarea gratuită a 25.000 de licențe Windows beneficiarilor programului Euro200 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. Deci, la cei 200 de Euro acordați de Guvernul României, prin Ministerul Educației și Cercetării, se adaugă și aceste licențe; drept consecință, la cumpărarea calculatorului, beneficiarii ajutorului financiar nu mai sunt nevoiți să suporte și costul sistemului de operare.
 •  
 • 23 septembrie 2004:
         16:15
    Au fost actualizate rapoartele cu solicitanții eligibili. Datele sunt parțiale și pot suferi modificări.
 •  
 • 01 septembrie 2004:   Nomenclatoarele cu privire la județe, localități, unități școlare și universități au fost afișate.
   
 •  
 • 26 august 2004:  Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, prin care sunt stabilite condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou (Hotarârea Guvernului nr.1294 / 2004)
  (în format PDF)
   
 •  
 • 16 august 2004:  Site-ul Euro200 și forumul Acordarea ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare au fost lansate!
   
 •  
 • 13 august 2004:  Guvernul României a aprobat Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, prin care sunt stabilite condițiile de acordare a ajutorului financiar, contravaloarea în lei a 200 de Euro, pentru achiziționarea unui calculator personal nou.
  (Publicat pe site-ul Ministerului Comunicațiilor Și Tehnologiei Informației)
   
 •  
 • 16 iunie 2004:  A fost publicata Legea 269 / 16 IUNIE 2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.

  Înapoi la noutăți